YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 89 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 2 tr 89 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Chọn phát biểu đúng:

A. Monome là những phân tử nhỏ tham gia vào phản ứng tạo nên polime.

B. Monome là một mắt xích trong phân tử polime.

C. Monome tham gia phản ứng trùng hợp phải có liên kết bội.

D. Các hợp chất có 2 nhóm chức hoặc có liên kết bội được gọi là monome.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Phát biểu đúng là:

Monome là những phân tử nhỏ tham gia vào phản ứng tạo nên polime.

Monome tham gia phản ứng trùng hợp phải có liên kết bội.

⇒ Đáp án: A và C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 89 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON