ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 13.15 trang 30 SBT Hóa học 12

Bài tập 13.15 trang 30 SBT Hóa học 12

Từ nguyên liệu là axetilen và các chất vô cơ, người ta có thể điều chế poli(vinyl axetat) và poli(vinyl ancol). Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong quá trình điều chế đó.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13.15

 
 

CH≡CH + H2O → CH3-CH=O

2CH3-CH=O + O2 → 2CH3-COOH

CH3-COOH + CH≡CH → CH3-COO-CH=CH2

nCH2=CH-OOC-CH3 → -(CH(-OOC)-CH2-(CH3)-)n

-(CH(-OOC)-CH2-(CH3)-)n +nNaOH → nCH3COONa + -(CH(-OH)-CH2-)n

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.15 trang 30 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1