ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 13.7 trang 28 SBT Hóa học 12

Bài tập 13.7 trang 28 SBT Hóa học 12

Sản phẩm trùng hợp propen CH3-CH=CH2 là

A. (-CH3-CH-CH2-)n    

B. (-CH2-CH2-CH2-)n

C. (-CH3-CH=CH2-)n    

D. (-CH2-CH(-CH3)-)n

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13.7

 
 

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.7 trang 28 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1