YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 64 SGK Hóa học 12

Giải bài 3 tr 64 sách GK Hóa lớp 12

Phân biệt sự trùng hợp và trùng ngưng về các mặt: phản ứng, monome và phân tử khối của polime so với monome. Lấy ví dụ minh họa?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Về mặt phản ứng: trùng hợp và trùng ngưng đều là các quá trình kết hợp (thực hiện phản ứng cộng) các phân tử nhỏ thành phân tử lớn.

Về monome:

- Monome tham gia phản ứng trùng hợp là phải có liên kết bội hoặc vòng không bền. Ví dụ như:  PVC, tơ capron, cao su buna-S...

- Monome tham gia phản ứng trùng ngưng là trong phân tử có ít nhất hai nhóm chức có khả năng phản ứng. Ví dụ như Phản ứng tạo nilon-6; nilon-6,6; poli(etylen terephtalat)

Về phân tử khối:

- Phân tử khối của polime trong trùng hợp bằng tổng của n monome tham gia trùng hợp.

- Phân tử khối của monome trong trùng ngưng cũng bằng tổng của n monome tham gia trùng ngưng trừ đi các phân tử nhỏ giải phóng ra.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 64 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF