RANDOM
VIDEO

Bài tập 6 trang 90 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 6 tr 90 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Viết phương trình hóa học của phản ứng và xếp loại các phản ứng polime hóa (trùng hợp, trùng ngưng) các monome sau:

a) CH3−CH=CH2

b) CH2=CCl−CH=CH2

c) CH2=CH−CH=CH2 và CH2=CH−CN

d) CH2OH−CH2OH và m−C6H4(COOH)2 (axit isophtalic)

e) NH2−CH(CH3)−[CH2]10COOH

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 6

 
 

Câu a:

nCH3-CH=CH2 (xt, to, p) → (-CH(CH3)-CH2)n

Câu b:

nCH2=CCl-CH=CH2 (xt, to, p) → (-CH2-CCl=CH-CH2-)n

Câu c:

nCH2=CH-CH=CH2 + nCH2=CH-CN (to,xt) → (-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH(CN)-)n

Câu d:

nCH2OH -CH2OH + n-HOOC-C6H4-COOH (to,xt) → (-O-CH2-CH2-O-OC-C6H4-CO-)n + 2nH2O

Câu e:

nNH2 - CH(CH3) - [CH2]10 - COOH (to,xt) → (-NH-CH(CH3)-[CH2]10-CO-)n + nH2O

- Câu a, b, c thuộc loại phản ứng trùng hợp.

- Câu d, e thuộc loại phản ứng trùng ngưng.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 90 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)