YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 90 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 6 tr 90 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Viết phương trình hóa học của phản ứng và xếp loại các phản ứng polime hóa (trùng hợp, trùng ngưng) các monome sau:

a) CH3−CH=CH2

b) CH2=CCl−CH=CH2

c) CH2=CH−CH=CH2 và CH2=CH−CN

d) CH2OH−CH2OH và m−C6H4(COOH)2 (axit isophtalic)

e) NH2−CH(CH3)−[CH2]10COOH

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 6

Câu a:

nCH3-CH=CH2 (xt, to, p) → (-CH(CH3)-CH2)n

Câu b:

nCH2=CCl-CH=CH2 (xt, to, p) → (-CH2-CCl=CH-CH2-)n

Câu c:

nCH2=CH-CH=CH2 + nCH2=CH-CN (to,xt) → (-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH(CN)-)n

Câu d:

nCH2OH -CH2OH + n-HOOC-C6H4-COOH (to,xt) → (-O-CH2-CH2-O-OC-C6H4-CO-)n + 2nH2O

Câu e:

nNH2 - CH(CH3) - [CH2]10 - COOH (to,xt) → (-NH-CH(CH3)-[CH2]10-CO-)n + nH2O

- Câu a, b, c thuộc loại phản ứng trùng hợp.

- Câu d, e thuộc loại phản ứng trùng ngưng.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 90 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON