ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 13.9 trang 29 SBT Hóa học 12

Bài tập 13.9 trang 29 SBT Hóa học 12

Có thể điều chế poli(vinyl ancol) (–CH­2 – CH(-OH) -)n bằng cách

A. trùng hợp ancol vinylic CH2 = CH - OH.

B. trùng ngưng etylen glicol CH2OH - CH2OH

C. xà phòng hoá poli(vinyl axetat) (-CH2-CH(-OOCCH3)-)n

D. dùng một trong ba cách trên.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13.9

 
 

CH2=CH-OH không tồn tại ancol này

CH2OH - CH2OH trùng ngưng không tạo ra sản phẩm

(−CH2−CH−(OOCCH3)−)n+ nNaOH   nCH3COONa +  (−CH2−CH(OH)−)n

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.9 trang 29 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
  • ngọc trang

     Hệ số polime hóa là gì? Có thể xác định chính xác hệ số polime hóa được không? 

    Tính hệ số polime hóa của PE, PVC và xenlulozo, biết rằng phân tử khối trung bình của chúng lần lượt là 420 000, 250 000 và 1 620 000.

    Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1