ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 13.17 trang 30 SBT Hóa học 12

Bài tập 13.17 trang 30 SBT Hóa học 12

Chất X có công thức phân tử C4H8O. Cho X tác dụng với H2 dư (chất xúc tác Ni, nhiệt độ cao) được chất Y. Đun Y với H2SO4 đặc ở nhiệt độ cao thu được chất hữu cơ Z. Trùng hợp Z, thu được poliisobuten.

Hãy viết công thức cấu tạo của X, Y và Z. Trình bày các phương trình hoá học của các phản ứng nêu trên.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13.17

 
 

Chất X có thể là CH2=C(-CH3)-CH2-OH hoặc CH3-CH(-CH3)-CHO

Chất Y là CH3-CH(-CH3)-CH2-OH ;

Z là CH3-C(-CH3)=CH2

CH2=C(-CH3)-CH2-OH + H2 → CH3-CH(-CH3)-CH2-OH

CH3-CH(-CH3)-CH2-OH → CH3-C(-CH3)=CH2 + H2O

nCH3-C(CH3)=CH2 → -(CH2)-C-(CH3)(-CH3-)n

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.17 trang 30 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1