ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 13.6 trang 28 SBT Hóa học 12

Bài tập 13.6 trang 28 SBT Hóa học 12

Poli(ure-fomanđehit) có công thức cấu tạo là

A. (-NH-CO-NH-CH2-)n .

B. (-CH2-CH(-CN)-)n

C. (-NH-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-CO-)n

D. (-C6H5(-OH)-CH2-)n

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13.6

 
 

Poli(ure-fomanđehit) là:

(-NH-CO-NH-CH2-)n

⇒ Chọn A

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.6 trang 28 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1