ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 13.13 trang 29 SBT Hóa học 12

Bài tập 13.13 trang 29 SBT Hóa học 12

Chất X có công thức phân tử C8H10O. X có thể tham gia vào quá trình chuyển hoá sau :

X (+ H2O) → Y (trùng hợp) → polistiren

Hai chất X và Y có công thức cấu tạo và tên như thế nào ? Viết phương trình hoá học của các phản ứng nói trên.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13.13

 
 

X có thể là C6H5 — CH2 — CH2 — OH 2-phenyletanol

hoặc C6H5 — CH(CH3)—OH 1-phenyletanol

→ Y là C6H5 - CH = CH2 stiren

→ C6H5-CH2-CH2-OH → C6H5-CH=CH2 + H2O

→ nC6H5-CH-CH2 → (-CH(-C6H5)-CH2-)n

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.13 trang 29 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Hương Lan

  Mình thấy mấy câu đếm chất là khó nhất đấy các bạn. Ai giúp mình câu này đi.

  Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozo axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng hợp là:

  A. 5.

  B. 3.

  C. 2.

  D. 4.

  Theo dõi (0) 10 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1