YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 64 SGK Hóa học 12

Giải bài 6 tr 64 sách GK Hóa lớp 12

Hệ số polime hóa là gì? Có thể xác định chính xác hệ số polime hóa được không?

Tính hệ số polime hóa của PE, PVC và xenlulozo, biết rằng phân tử khối trung bình của chúng lần lượt là 420 000; 250 000 và 1 620 000?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Hệ số polime hóa của các polime:

PE: (-CH2-CH2-)n

\(\Rightarrow n = \frac{420000}{28} = 15000\)

PVC: (-CH2-CHCl-)n

\(\Rightarrow n = \frac{ 250000}{62,5 } = 4000\)

[C6H7O2(OH)3]n: nxenlulozơ = \(\frac{1620000 }{162}\) = 10000

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 64 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF