ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 13.14 trang 29 SBT Hóa học 12

Bài tập 13.14 trang 29 SBT Hóa học 12

Viết phương trình hoá học của phản ứng tạo ra polime từ các monome sau đây. Ghi tên polime thu được.

a) CH2 = CHCl.

b) CH2 = CH - CH = CH2.

c) H2N - [CH2]5- COOH.

d) HO - CH2 - CH2 - OH và HOOC - C6H4 - COOH.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13.14

 
 

a) nCH2=CH-Cl → -(CH2-CH(-Cl)-)n

b) nCH2=CH-CH=CH2 → -(CH2-CH=CH-CH2-)n

c) nNH2-[CH2C5-COOH → -(NH-[CH2C5-CO-)n +nH2O

d) nHOOC - C6H4 - COOH + nHO - CH2 - CH2 - OH → -(CO-C6H4-CO-O-CH2-CH2-O-)n + 2nH2O

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.14 trang 29 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1