YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 90 SGK Hóa 12 nâng cao

Bài tập 4 trang 90 SGK Hóa 12 nâng cao

Hãy so sánh phản ứng trùng hợp và phán ứng trùng ngưng (định nghĩa, cấu tạo của monome và phân tử khối của polime so với monome). Lấy ví dụ minh hoạ.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

- Sự trùng hợp:

+ Phản ứng là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ thành phân tử lớn

+ Monome tham gia phản ứng phải có liên kết bội (CH2=CH2; CH2=CH-Cl) hay vòng kém bền

+ Phân tử khối của polime bằng tổng phân tử khối các monome tham gia phản ứng

- Sự trùng ngưng:

+ Phản ứng là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ thành phân tử lớn đồng thời giải phóng nhiều phân tử nhỏ khác.

+ Monome tham gia phản ứng phải có ít nhất hai nhóm chức có khả năng phản ứng (CH2OH-CH2OH; H2N-CH2-COOH,...)

+ Phân tử khối của polime nhỏ hơn tổng phân tử khối các monome tham gia phản ứng

Ví dụ:

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 90 SGK Hóa 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON