YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 89 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 1 tr 89 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Polime là hợp chất do nhiều phân tử monome hợp thành.

B. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn.

C. Các polime đều được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng.

D. Các polime đều được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Phát biểu đúng là:

Polime là hợp chất do nhiều phân tử monome hợp thành.

Polime là hợp chất có phân tử khối lớn.

⇒ Đáp án: A và B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 89 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF