ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 13.2 trang 27 SBT Hóa học 12

Bài tập 13.2 trang 27 SBT Hóa học 12

Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

A. stiren.    

B. toluen

C. propen    

D. isopren.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13.2

 
 

Điều kiện cần về cấu tạo của polime tham gia phản ứng trùng hợp là trong phân tử phải có liên kết bội hoặc vòng kém bền.

⇒ C6H5CH 3 không thõa mãn

⇒ Chọn B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.2 trang 27 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1