YOMEDIA
UREKA

Bài tập 5 trang 141 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 tr 141 sách GK Hóa lớp 12

Hỗn hợp A chứa Fe và kim loại M có hóa trị không đổi trong mọi hợp chất. Tỉ lệ số mol của M và E trong hỗn hợp là 1 : 3. Cho 19,2 gam hỗn hợp A tan hết vào dung dịch HCl thu được 8,96 lít khí H2 Cho 19,2 gam hỗn hợp A tác dụng hết với Cl2 thì cần dùng 13,32 lít khí Cl2. Xác định kim loại M và phần trăm khối lượng các kim loại trong hỗn hợp A. Các thể tích khí đo ở đktc.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Nhận định & Phương pháp

Từ dữ kiện bài toán cho:

  • Tỉ lệ số mol của M và E trong hỗn hợp là 1 : 3. ⇒ M (x mol), Fe (3x)
  • Có tổng khối lượng của M và Fe: Phương trình M.x + 56.3.x = 19,2 (gam)
  • Có số mol khí H2 thoát ra và số mol khí Cl2 ⇒ Gía trị x, y

Lời giải:

Gọi số mol của M là x, số mol của Fe là 3x.

2M + 2nHCl → 2MCln + nH2

  x                               0,5nx.

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

 3x                         3x (mol)

 (mol). (1)

2M + nCl2 → 2MCln

x              0,5nx (mol)

 (2)

Giải hệ phương trình (1) và (2) ⇒ n = 2, x = 0,1.

⇒ mFe = 3.0,1.56 = 16,8 (gam); mM = 19,2 - 16,8 = 2,4 gam.

 (g/mol).

Vậy kim loại là Mg.

%Mg = 12,5%; %Fe = 87,5%.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 141 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON