ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 64 SGK Hóa học 12

Giải bài 2 tr 64 sách GK Hóa lớp 12

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

A. Poli(vinyl clorua)

B. Pilisaccarit

C. Protein

D. Nilon-6,6

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Polime được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp là poli (vinyl clorua)

⇒ Đáp án: A

 

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 64 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1