YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 64 SGK Hóa học 12

Giải bài 1 tr 64 sách GK Hóa lớp 12

Cho các polime: polietilen, xenlulozo, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6, polibutadien. Dãy các polime tổng hợp là:

A. polietilen, xenlulozo, nilon-6, nilon-6,6.

B. polietilen, polibutadien, nilon-6,nilon-6,6.

C. polietilen, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6.

D. polietilen, nilon-6,6, xenlulozo.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Dãy các polime tổng hợp: polietilen, polibutadien, nilon-6,nilon-6,6.

⇒ Đáp án: B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 64 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF