YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 119 SGK Hóa học 12

Giải bài 3 tr 119 sách GK Hóa lớp 12

Cho 2,84 gam hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thấy bay ra 672 ml khí CO2 (đktc). Phần trăm khối lượng của 2 muối (CaCO3, MgCO3) trong hỗn hợp là:

A. 35,2% và 64,8%.

B. 70,4% và 29,6%.

C. 85,49% và 14,51%.

D. 17,6% và 82,4%.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Nhận định & Phương pháp

Muối cacbonat tác dụng với dung dịch axit tạo axit yếu hơn là H2CO3 không bền, bị phân hủy thành CO2 và H2O. Dưới đây là hai cách giải minh họa:

  • Cách 1: Dựa vào phương trình phản ứng
    • Bước 1: Viết phương trình phản ứng
    • Bước 2: Giải hệ phương trình dựa vào phản ứng hóa học ⇒ số mol mỗi muối ⇒ Tính % khối lượng
  • Cách 2: Sử dụng phương pháp bảo toàn
    • Bước 1: Bảo toàn nguyên tố Cacbon ra hai phương trình
    • Bước 2: Giải hệ pt ⇒ số mol mỗi muối ⇒ Tính % khối lượng

Lời giải:

Áp dụng các phương pháp trên giải bài toán 3 như sau:

Cách 1:

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

 x                                   x (mol)

MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 + H2O

 y                                   y (mol)

Ta có hệ phương trình:

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {100x + 84y = 2,84}\\ {x + y = \frac{{0,672}}{{22,4}}\;\;\;\;\;} \end{array}} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = 0,02\\ y = 0,01 \end{array} \right.\)

\(\Rightarrow \%m_{CaCO_{3}} = \frac{0,02.100}{2,84}.100 \% = 70,4 \ \%\)

\(\%m_{MgCO_{3}}= 100 \% - 70,4 \% = 29,6 \ \%\)

⇒ Chọn B

Cách 2:

Gọi x, y lần lượt là số mol của CaCO3 và MgCO3

Bảo toàn nguyên tố Cacbon ta có: 

\(\begin{array}{l} {n_{CaC{O_3}}} = {n_{C{O_2}}}_{(1)} = x(mol)\\ {n_{MgC{O_3}}} = {n_{C{O_2}}}_{(2)} = y(mol) \end{array}\)

Ta có hệ phương trình:

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {100x + 84y = 2,84}\\ {x + y = \frac{{0,672}}{{22,4}}\;\;\;\;\;} \end{array}} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = 0,02\\ y = 0,01 \end{array} \right.\)

\(\Rightarrow \%m_{CaCO_{3}} = \frac{0,02.100}{2,84}.100 \% = 70,4 \ \%\)

\(\%m_{MgCO_{3}}= 100 \% - 70,4 \% = 29,6 \ \%\)

⇒ Chọn B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 119 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 118 SGK Hóa học 12

Bài tập 2 trang 118 SGK Hóa học 12

Bài tập 4 trang 119 SGK Hóa học 12

Bài tập 5 trang 119 SGK Hóa học 12

Bài tập 6 trang 119 SGK Hóa học 12

Bài tập 7 trang 119 SGK Hóa học 12

Bài tập 8 trang 119 SGK Hóa học 12

Bài tập 9 trang 119 SGK Hóa học 12

Bài tập 1 trang 161 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 2 trang 161 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 3 trang 161 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 4 trang 161 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 5 trang 161 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 6 trang 161 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 7 trang 161 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 1 trang 167 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 2 trang 167 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 3 trang 167 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 4 trang 167 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 5 trang 167 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 6 trang 167 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 7 trang 167 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 8 trang 168 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 9 trang 168 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 10 trang 168 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 11 trang 168 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 12 trang 168 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 26.1 trang 57 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.2 trang 57 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.3 trang 57 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.4 trang 58 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.5 trang 58 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.6 trang 58 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.7 trang 58 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.8 trang 58 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.9 trang 58 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.10 trang 58 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.11 trang 59 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.12 trang 59 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.13 trang 59 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.14 trang 59 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.15 trang 60 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.16 trang 60 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.17 trang 60 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.18 trang 60 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.19 trang 60 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.20 trang 60 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.21 trang 60 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.22 trang 60 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.23 trang 60 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.24 trang 61 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.25 trang 61 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.26 trang 61 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.27 trang 61 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.28 trang 61 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.29 trang 61 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.30 trang 61 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.31 trang 61 SBT Hóa học 12

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON