YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 26.6 trang 58 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.6 trang 58 SBT Hóa học 12

Trong một dung dịch có a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl , d mol HCO3. Biểu thức liên hệ giữa a, b, c, d là

A. a + b = c + d 

B. 2a + 2b = c + d

C. 3a + 3b = c + d    

D. 2a + c = b + d

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26.6

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.6 trang 58 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF