YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 119 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 tr 119 sách GK Hóa lớp 12

Cho 2,8 gam CaO tác dụng với một lượng nước lấy dư thu được dung dịch A. Sục 1,68 lít CO2 (đktc) vào dung dịch A.

a) Tính khối lượng kết tủa thu được.

b) Khi đun nóng dung dịch A thì khối lượng kết tủa thu được tối đa là bao nhiêu?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Nhận định & Phương pháp

Bài 5 cũng thuộc trong dạng bài cho các dữ kiện nền để dẫn về dạng toán cơ bản là CO2 tác dụng với dung dịch kiềm/kiềm thổ. Đề bài hỏi khối lượng kết tủa thu được. Lưu ý đối với Ca(OH)2 nếu trong trường hợp tạo hai muối thì có: CaCO(ở dạng kết tủa); Ca(HCO3)2 (muối tan). Với yêu cầu của bài 5, nên nhớ đề hỏi kết tủa thôi tức là chỉ có số gam của CaCO3 . ở câu b đun nóng dung dịch A thì cso thêm lượng kết tủa do Ca(HCO3)phân hủy thành CaCO3.

Cách làm như sau:

Câu a

 • Bước 1: Đổi số mol CaO → Số mol Ca(OH)2 (Dựa vào phương trình hay bảo toàn nguyên tố Ca đều được)
 • Bước 2: Tính số mol CO2 → Lập tỉ lệ \(\frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_{Ca{{(OH)}_2}}}}}\)
  • Nếu \(\frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_{Ca{{(OH)}_2}}}}}\) \(\leq\) 1 ⇒ Tạo muối CaCO3
  • Nếu 1 <  \(\frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_{Ca{{(OH)}_2}}}}}\) < 2 ⇒ Tạo 2 muối CaCO3 và Ca(HCO3)2
  • Nếu  \(\frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_{Ca{{(OH)}_2}}}}}\) \(\geq\) 2 ⇒ Tạo muối Ca(HCO3)2
 • Bước 3: Viết phương trình hoặc bảo toàn nguyên tố cacbon để lập hệ phương trình.
 • Bước 4: Giải hệ phương trình ⇒ Tính khối lượng kết tủa.

Câu b 

 • Bước 1: Viết phương trình phân hủy Ca(HCO3)2
 • Bước 2: Tính số mol kết tủa → Khối lượng kết tủa.

Lời giải:

Câu a:

\(n_{CaO }=0,05 \ (mol); \ n_{CO_{2}} = 0,075 \ (mol)\)

CaO + H2O → Ca(OH)2

0,05             0,05 (mol)

\(1 < n_{CO_{2}} : n_{Ca(OH)_{2}} < 2\)

⇒ Tạo thành 2 muối

Gọi x và y lần lượt là số mol của 2 muối CaCO3, Ca(HCO3)2

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 ↓ + H2O

x               x       \(\leftarrow\)  x

Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2

 y               2y  \(\leftarrow\)     y 

Ta có hệ phương trình:

\(\left\{ \begin{array}{l} x + y = {n_{NaOH}} = 0,05\\ x + 2y = {n_{C{O_2}}} = 0,075 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = 0,025\\ y = 0,025 \end{array} \right.\)

mCaCO3↓ = 100.0,025 = 2,5 (gam)

Câu b:

Khi đun nóng dung dịch:

Ca(HCO3)2 \(\xrightarrow[ \ ]{ \ t^0 \ }\) CaCO3 + CO2 + H2O

0,025                 0,025 (mol)

Khối lượng kết tủa tối đa thu được là: 0,05.100 = 5 (gam).

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 119 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 3 trang 119 SGK Hóa học 12

Bài tập 4 trang 119 SGK Hóa học 12

Bài tập 6 trang 119 SGK Hóa học 12

Bài tập 7 trang 119 SGK Hóa học 12

Bài tập 8 trang 119 SGK Hóa học 12

Bài tập 9 trang 119 SGK Hóa học 12

Bài tập 1 trang 161 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 2 trang 161 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 3 trang 161 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 4 trang 161 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 5 trang 161 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 6 trang 161 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 7 trang 161 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 1 trang 167 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 2 trang 167 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 3 trang 167 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 4 trang 167 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 5 trang 167 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 6 trang 167 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 7 trang 167 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 8 trang 168 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 9 trang 168 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 10 trang 168 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 11 trang 168 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 12 trang 168 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 26.1 trang 57 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.2 trang 57 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.3 trang 57 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.4 trang 58 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.5 trang 58 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.6 trang 58 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.7 trang 58 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.8 trang 58 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.9 trang 58 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.10 trang 58 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.11 trang 59 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.12 trang 59 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.13 trang 59 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.14 trang 59 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.15 trang 60 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.16 trang 60 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.17 trang 60 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.18 trang 60 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.19 trang 60 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.20 trang 60 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.21 trang 60 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.22 trang 60 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.23 trang 60 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.24 trang 61 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.25 trang 61 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.26 trang 61 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.27 trang 61 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.28 trang 61 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.29 trang 61 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.30 trang 61 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.31 trang 61 SBT Hóa học 12

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF