RANDOM

Bài tập 7 trang 167 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 7 tr 167 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Trong tự nhiên các nguyên tố magie và canxi có trong quặng đôlômit: CaCO3.MgCO3. Từ quặng này hãy trình bày phương pháp điều chế:

a. Hai chất riêng biệt là CaCO3 và MgCO3

b. Hai kim loại riêng biệt là Ca và Mg

Viết các phương trình hóa học.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 7

Sơ đồ tách:

Bài 7 SGK Hóa học 12 nâng cao trang 167

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + 2H2O

MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 + 2H2O

MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2\(^{\downarrow}\) + 2NaCl

- Lọc tách phần không tan thì dung dịch còn chứa các ion Ca2+, Cl-, Na+, OH- thêm Na2CO3 vào dung dịch ta thu CaCO3 kết tủa.

Ca2+ + CO32- → CaCO3

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

CaCl2 \(\xrightarrow[ \ ]{ \ dpnc \ }\) Ca + Cl2

Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O

MgCl2 + Na2CO3 → MgCO3 + 2NaCl

MgCl2 \(\xrightarrow[ \ ]{ \ dpnc \ }\) Mg + Cl2

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 167 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA