ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 167 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 7 tr 167 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Trong tự nhiên các nguyên tố magie và canxi có trong quặng đôlômit: CaCO3.MgCO3. Từ quặng này hãy trình bày phương pháp điều chế:

a. Hai chất riêng biệt là CaCO3 và MgCO3

b. Hai kim loại riêng biệt là Ca và Mg

Viết các phương trình hóa học.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 7

 
 

Sơ đồ tách:

Bài 7 SGK Hóa học 12 nâng cao trang 167

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + 2H2O

MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 + 2H2O

MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2\(^{\downarrow}\) + 2NaCl

- Lọc tách phần không tan thì dung dịch còn chứa các ion Ca2+, Cl-, Na+, OH- thêm Na2CO3 vào dung dịch ta thu CaCO3 kết tủa.

Ca2+ + CO32- → CaCO3

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

CaCl2 \(\xrightarrow[ \ ]{ \ dpnc \ }\) Ca + Cl2

Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O

MgCl2 + Na2CO3 → MgCO3 + 2NaCl

MgCl2 \(\xrightarrow[ \ ]{ \ dpnc \ }\) Mg + Cl2

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 167 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nhi Trần Hà
  ho a gam hỗn hợp BaCO3 và CaCO3 tác dụng hết với V lít dung dịch HCl 0,4M thấy giải phóng 4,48 lítCO2 (đktc), dẫn khí thu được vào dung dịch Ca(OH)2 dưa) Khối lượng kết tủa thu được làA. 10 gam.                        B. 15 gam. C. 20 gam.                        D. 25 gam. b) Thể tích dung dịch HCl cần dùng làA. 1,0 lít.                           B. 1,5 lít. C. 1,6 lít.                           D. 1,7 lít. c) Giá trị của a nằm trong khoảng nàoA. 10 gam < a < 20 gam.                                             B. 20 gam < a < 35,4 gam. C. 20 gam < a < 39,4 gam.                         D. 20 gam < a < 40 gam.Giúp vs ạ

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Thanh Trang

   Khi cho V ml CO2 đktc vào 100 ml dd Ca(OH)2 0,2 Mthu được a kết tủa. Nếu cho 3V ml CO2 đktc vào 100 ml dd Ca(OH)2 0,2M cũng thu được a g kết tủa. Tính a và V? 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1