YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 118 SGK Hóa học 12

Giải bài 1 tr 118 sách GK Hóa lớp 12

Xác định kim loại kiềm thổ theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, thì:

A. Bán kính nguyên tử giảm dần.

B. Năng lượng ion hóa giảm dần.

C. Tính khử giảm dần.

D. Khả năng tác dụng với nước giảm dần.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Xác định kim loại kiềm thổ theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, thì năng lượng ion hóa giảm dần.

Đáp án đúng: B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 118 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1