YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 26.13 trang 59 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.13 trang 59 SBT Hóa học 12

Cho a gam hỗn hợp BaCO3 và CaCO3 tác dụng hết với V lít dung dịch HCl 0,4M thấy giải phóng 4,48 lít C02 (đktc), dẫn khí thu được vào dung dịch Ca(OH)2 dư.

a) Khối lượng kết tủa thu được là

A. 10 g.    

B. 15 g

C. 20 g    

D. 25 g.

b) Thể tích dung dịch HCl cần dùng là

A. 1,0 lít.     B. 1,5 lít.

C. 1,6 lít.     D. 1,7 lít.

c) Giá trị của a nằm trong khoảng nào dưới đây ?

A. 10 g < a

B. a < 40 g

C. 20 g < a < 39,4 g    

D. 20 g < a < 40 g

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26.13

a) Đáp án C

b) Đáp án A

c) Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.13 trang 59 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF