YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 167 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 6 tr 167 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

a. Có 4 chất rắn đựng trong 4 lọ riêng biệt: Na2CO3, CaCO3, Na2SO4, CaSO4.2H2O. Bằng cách nào để nhận biết 4 chất, nếu ta chỉ dùng nước và dung dịch axit.

b. Có 3 chất rắn đựng trong 3 lọ riêng biệt: NaCl, CaCl2 và MgCl2. Hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết mỗi chất (có đủ dụng cụ và những hóa chất cần thiết).

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 6

Câu a:

Hòa tan 4 chất vào nước ta thu được hai nhóm:

  • Nhóm tan nhiều trong nước có Na2CO3 và Na2SO4
  • Nhóm ít tan trong nước có CaCO3 và CaSO4.H2O

Nhỏ dung dịch HCl vào từng chất thuộc hai nhóm trên

  • Nhận ra Na2CO3 vì có khí thoát ra còn Na2SO4 thì không

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2\(^{\downarrow}\) + H2O

  • Nhận ra CaCO3 vì có khí còn CaSO4.2H2O thì không

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

Câu b:

Lấy mỗi lọ một chất rắn đem hào tan vào nước, đánh số rồi chia làm hai phần:

  • Phần 1: Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào, nhận ra ống đựng MgCl2 vì có kết tủa

2NaOH + MgCl2 → Mg(OH)2 + 2NaCl

  • Phần 2: Loại bỏ ống nghiệm MgCl2 đã nhận ra, nhỏ từ từ dung dịch Na2CO3 vào nhận ra ống đựng CaCl2 vì có kết tủa

CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaCl

Còn lại là NaCl

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 167 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 4 trang 167 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 5 trang 167 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 7 trang 167 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 8 trang 168 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 9 trang 168 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 10 trang 168 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 11 trang 168 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 12 trang 168 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 26.1 trang 57 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.2 trang 57 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.3 trang 57 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.4 trang 58 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.5 trang 58 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.6 trang 58 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.7 trang 58 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.8 trang 58 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.9 trang 58 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.10 trang 58 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.11 trang 59 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.12 trang 59 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.13 trang 59 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.14 trang 59 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.15 trang 60 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.16 trang 60 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.17 trang 60 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.18 trang 60 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.19 trang 60 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.20 trang 60 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.21 trang 60 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.22 trang 60 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.23 trang 60 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.24 trang 61 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.25 trang 61 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.26 trang 61 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.27 trang 61 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.28 trang 61 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.29 trang 61 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.30 trang 61 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.31 trang 61 SBT Hóa học 12

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF