YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 167 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 6 tr 167 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

a. Có 4 chất rắn đựng trong 4 lọ riêng biệt: Na2CO3, CaCO3, Na2SO4, CaSO4.2H2O. Bằng cách nào để nhận biết 4 chất, nếu ta chỉ dùng nước và dung dịch axit.

b. Có 3 chất rắn đựng trong 3 lọ riêng biệt: NaCl, CaCl2 và MgCl2. Hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết mỗi chất (có đủ dụng cụ và những hóa chất cần thiết).

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 6

 
 

Câu a:

Hòa tan 4 chất vào nước ta thu được hai nhóm:

 • Nhóm tan nhiều trong nước có Na2CO3 và Na2SO4
 • Nhóm ít tan trong nước có CaCO3 và CaSO4.H2O

Nhỏ dung dịch HCl vào từng chất thuộc hai nhóm trên

 • Nhận ra Na2CO3 vì có khí thoát ra còn Na2SO4 thì không

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2\(^{\downarrow}\) + H2O

 • Nhận ra CaCO3 vì có khí còn CaSO4.2H2O thì không

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

Câu b:

Lấy mỗi lọ một chất rắn đem hào tan vào nước, đánh số rồi chia làm hai phần:

 • Phần 1: Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào, nhận ra ống đựng MgCl2 vì có kết tủa

2NaOH + MgCl2 → Mg(OH)2 + 2NaCl

 • Phần 2: Loại bỏ ống nghiệm MgCl2 đã nhận ra, nhỏ từ từ dung dịch Na2CO3 vào nhận ra ống đựng CaCl2 vì có kết tủa

CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaCl

Còn lại là NaCl

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 167 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lục Thị Cẩm Tú
  Ctpt của canxicacbonat
  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 •  
   
  Lục Thị Cẩm Tú
  Ctpt của canxicacbonat
  Theo dõi (0) 4 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1