RANDOM
VIDEO

Bài tập 2 trang 161 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 2 tr 161 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Điều chế kim loại Mg bằng cách điện phân MgCl2 nóng chảy, phản ứng nào xảy ra ở catot (cực âm)?

A. Mg → Mg2+ + 2e

B. Mg2+ +2e → Mg

C. 2Cl- → Cl2 + 2e

D. Cl2 + 2e → 2Cl-

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Điều chế kim loại Mg bằng cách điện phân MgCl2 nóng chảy, phản ứng xảy ra ở catot (cực âm): Mg2+ + 2e → Mg

⇒ Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 161 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1