YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 26.7 trang 58 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.7 trang 58 SBT Hóa học 12

Trong nước tự nhiên thường có lẫn một lượng nhỏ các muối Ca(NO3)2, Mg(NO3)2, Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2. Có thể dùng dung dịch nào sau đây để loại đồng thời các cation trong các muối trên ra khỏi nước ?

A. Dung dịch NaOH    

B. Dung dịch K2SO4

C. Dung dịch Na2CO3    

D. Dung dịch NaNO3

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26.7

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.7 trang 58 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF