RANDOM
VIDEO

Bài tập 9 trang 119 SGK Hóa học 12

Giải bài 9 tr 119 sách GK Hóa lớp 12

Viết phương trình hóa học của phản ứng để giải thích việc dùng Na3PO4 làm mềm nước cứng có tính cứng toàn phần?

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 9

 
 

Các phương trình hóa học như sau:

3Ca(HCO3)2 + 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2 ↓ + 6NaHCO3

3Mg(HCO3)2 + 2Na3PO4 → Mg3(PO4)2 ↓ + 6NaHCO3

3CaCl2 + 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2 ↓ + 6NaCl

3CaSO4 +2Na3PO4 → Ca3(PO4)2 ↓ + 3Na2SO4.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 9 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 9 trang 119 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1