YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 26.3 trang 57 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.3 trang 57 SBT Hóa học 12

Cho các chất: Ca, Ca(OH)2, CaCO3, CaO. Dựa vào mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ, dãy biến đổi nào sau đây có thể thực hiện được ?

A. Ca → CaCO3 → Ca(OH)2 → CaO

B. Ca → CaO → Ca(OH)2 → CaCO3

C. CaCO3 → Ca → CaO → Ca(OH)2

D. CaCO→Ca(OH)2 → Ca→ CaO

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26.3

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.3 trang 57 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF