RANDOM
VIDEO

Bài tập 7 trang 161 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 7 tr 161 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Cho 10 gam một kim loại kiềm thổ tác dụng với nước, thu được 6,11 lít khí H2 (250C và 1 atm). Hãy xác định kim loại kiềm thổ đã dùng.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 

Thể tích khí H2 là:

\(n_{H_{2}} = \frac{PV}{RT} = \frac{1.6,11}{0,082.(273+25)} = 0,25 \ mol\)

Gọi kim loại kiềm thổ là R

        R + 2H2O → R(OH)2 + H2

Mol  0,25       \(^{\leftarrow }\)                   0,25

\(M_{R} = \frac{10}{0,25} = 40\)

⇒ R là Canxi

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 161 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • H.T Ánh Tuyết
  Dẫn từ từ đến dư co2 vào ba(oh)2 nêu ht
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  Phan Kimlong
  Cho clo tác dụng vừa đủ với nhôm thu được 21,36 g muối. Khối lượng clo cần dùng là
  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1