YOMEDIA

Bài tập 5 trang 167 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 5 tr 167 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Cho các chất:

A. NaCl

B. Ca(OH)2

C. Na2CO3

D. HCl

E. BaCl2

F. Na2SO4

Những chất nào có thể:

a. Làm mềm nước có tính cứng tạm thời

b. Làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu

Viết phương tình hóa học.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Câu a: 

Để làm mềm nước cứng tạm thời có thể dùng Ca(OH)2 hoặc Na2CO3 do chúng làm kết tủa Ca2+ và Mg2+ dưới dạng muối cacbonat theo các phương trình:

* Ca(OH)2

OH- + HCO3- → CO32- + H2O

CO32- + Mg2+ → MgCO3\(^{\downarrow}\)

CO32- + Ca2+ → CaCO3\(^{\downarrow}\)

* Na2CO3

CO32- + Mg2+ → MgCO3\(^{\downarrow}\)

CO32- + Ca2+ → CaCO3\(^{\downarrow}\)

⇒ Dùng chất B hoặc C

Câu b: Dùng chất C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 167 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA