YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 167 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 5 tr 167 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Cho các chất:

A. NaCl

B. Ca(OH)2

C. Na2CO3

D. HCl

E. BaCl2

F. Na2SO4

Những chất nào có thể:

a. Làm mềm nước có tính cứng tạm thời

b. Làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu

Viết phương tình hóa học.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 5

 
 

Câu a: 

Để làm mềm nước cứng tạm thời có thể dùng Ca(OH)2 hoặc Na2CO3 do chúng làm kết tủa Ca2+ và Mg2+ dưới dạng muối cacbonat theo các phương trình:

* Ca(OH)2

OH- + HCO3- → CO32- + H2O

CO32- + Mg2+ → MgCO3\(^{\downarrow}\)

CO32- + Ca2+ → CaCO3\(^{\downarrow}\)

* Na2CO3

CO32- + Mg2+ → MgCO3\(^{\downarrow}\)

CO32- + Ca2+ → CaCO3\(^{\downarrow}\)

⇒ Dùng chất B hoặc C

Câu b: Dùng chất C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 167 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nhi Trần Hà
  ho a gam hỗn hợp BaCO3 và CaCO3 tác dụng hết với V lít dung dịch HCl 0,4M thấy giải phóng 4,48 lítCO2 (đktc), dẫn khí thu được vào dung dịch Ca(OH)2 dưa) Khối lượng kết tủa thu được làA. 10 gam.                        B. 15 gam. C. 20 gam.                        D. 25 gam. b) Thể tích dung dịch HCl cần dùng làA. 1,0 lít.                           B. 1,5 lít. C. 1,6 lít.                           D. 1,7 lít. c) Giá trị của a nằm trong khoảng nàoA. 10 gam < a < 20 gam.                                             B. 20 gam < a < 35,4 gam. C. 20 gam < a < 39,4 gam.                         D. 20 gam < a < 40 gam.Giúp vs ạ

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Thanh Trang

   Khi cho V ml CO2 đktc vào 100 ml dd Ca(OH)2 0,2 Mthu được a kết tủa. Nếu cho 3V ml CO2 đktc vào 100 ml dd Ca(OH)2 0,2M cũng thu được a g kết tủa. Tính a và V? 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1