YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 26.20 trang 60 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.20 trang 60 SBT Hóa học 12

Sục hỗn hợp khí CO2 và CO vào dung dịch Ca(OH)2 thấy có kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch nước lọc. Đổ dung dịch NaOH vào nước lọc thấy xuất hiện kết tủa. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong thí nghiệm trên.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26.20

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓+ H2O (1)

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 (2)

Ca(HCO3)+ 2NaOH → CaCO3+ Na2CO3 + 2H2O (3).

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.20 trang 60 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Thủy

  Nung 65.1 g muối cacbonat của kim loại hóa trị II thu được V(l) CO2. Sục CO2 thu được vào 500ml Ba(OH)2 2M được 48.825g kết tủa. Tìm kim loại.

  A.Ca      

  B.Na     

  C.K              

  D.Mg

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  Nung 9,4 gam một muối nitrat của một kim loại có hoá trị II đến khối lượng không đổi được 4 gam chất rắn. Xác định kim loại 

  A.Mg       

  B.Fe             

  C.Cu             

  D.Zn

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Chai Chai

  Tại sao khi sản xuất vôi người ta phải đập nhỏ đá vôi tới 1 kích thước nhất định tùy theo từng loại lò?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • thanh hằng

  Hiện nay Việt Nam vẫn có đến 70% cư dân sống bằng nghề nông. Chúng ta có thể tự hào là một trong những nước xuất khẩu gạo, hồ tiêu, cà phê, cá tra, cá basa hàng đầu trên thế giới. Nông dân thường sử dụng vôi để làm giảm độ chua của đất nông nghiệp. Tại sao khi đất chua người ta thường bón vôi, dựa vào kiến thức hóa học, hãy giải thích?    Giải thích tại sao đất có xu hướng bị chua hóa, dù có bón vôi thì sau một số vụ thì đất cũng sẽ lại bị chua?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Vũ Thị Việt Trinh

  Cho m gam Ba vào nước thì giải phóng 4,48 lít khí H2. Tính m. Mọi ng giúp m với

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Suong dem

  Mong mn giúp đỡ...

  Hòa tan hoàn toàn 7,3 gam hỗn hợp X gồm kim loại Na và kim loại M (hóa trị n không đổi) trong nước thu được dung dịch Y và 5,6 lít khí hiđro (ở đktc). Để trung hòa dung dịch Y cần dùng 100 ml dung dịch HCl 1M. Phần trăm về khối lượng của kim loại M trong hỗn hợp X là:

  A. 68,4 %                         B. 36,9 %                                  C. 63,1 %                               D. 31,6 % 

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF