YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 26.26 trang 61 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.26 trang 61 SBT Hóa học 12

Hỗn hợp X chứa K20, NH4Cl, NaHCO3 và BaCl2 có số mol mỗi chất đều bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào nước dư, đun nóng thu được dung dịch Y. Xác định các ion có trong dung dịch Y.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26.26

Giả sử ban đầu mỗi chất đều là a mol.

Khi cho vào nước thì chỉ có K2O tác dụng với nước

K2O + H2O → 2KOH

  a              → 2a (mol)

KOH + NH4Cl → KCl + NH3 + H2O

   a        a (mol)

2KOH + 2NaHCO3 → K2CO3 + Na2CO3 + 2H2O

     a            a             0,5a     0,5a (mol)

CO32- + Ba2+ → BaCO3

(0,5a + 0,5a)        a

Vậy cuối cùng chỉ còn K+, Na+ và Cl-

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.26 trang 61 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF