YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 26.5 trang 58 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.5 trang 58 SBT Hóa học 12

Anion gốc axit nào sau đây có thể làm mềm nước cứng ?

A. NO3   

B. SO42-

C. ClO4-    

D. PO43-

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26.5

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.5 trang 58 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF