YOMEDIA

Bài tập 6 trang 161 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 6 tr 161 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của kim loại kiềm thổ?

A. Tính khử của kim loại tăng theo chiều tăng năng lượng ion hóa.

B. Tính khử của kim loại tăng theo chiều giảm năng lượng ion hóa.

C. Tính khử của kim loại tăng theo chiều tăng của thế điện cực chuẩn.

D. Tính khử của kim loại tăng theo chiều tăng của độ âm điện.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 6

Tính khử của kim loại tăng theo chiều giảm năng lượng ion hóa là khẳng định đúng.

⇒ Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 161 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA