YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 12 trang 168 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 12 tr 168 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Tính tổng khối lượng theo mg/lit của các ion Ca2+ và Mg2+ có trong một loại nước tự nhiên. Biết rằng nước này có chứa đồng thời các muối Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 và CaSO4 với khối lượng tương ứng là 112,5 mg/l, 119 mg/l và 54,5 mg/l.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12

Ca(HCO3)2 → Ca2+

162 gam         40 gam

112,5 mg → 27,778 mg

Mg(HCO3)2 → Mg2+

146 gam         24 gam

11,9 mg →     1,956 mg

CaSO4 → Ca2+

136 gam   40 gam

54,5 mg    16,03

Tổng khối lượng Ca2+ và Mg2+: 27,778 + 1,956 + 16,03 = 45,76 (mg)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 168 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON