YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 167 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 3 tr 167 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Nước tự nhiên có chứa ion nào dưới đây được gọi là nước có tính cứng tạm thời?

A. Ca2+, Mg2+, Cl-

B. Ca2+, Mg2+, SO42-

C. Cl-, SO42-, HCO3-, Ca2+

D. HCO3-, Ca2+, Mg2+

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Nước tự nhiên có chứa ion  HCO3-, Ca2+, Mg2+ được gọi là nước có tính cứng tạm thời. 

⇒ Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 167 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1