YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 26.31 trang 61 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.31 trang 61 SBT Hóa học 12

Hoà tan 23,9 g hỗn hợp bột BaCO3 và MgCO3 trong nước cần 3,36 lít CO2 (đktc). Xác định khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26.31

BaCO3 + CO2 + H2O → Ba(HCO3)2    (1)

MgCO3 + CO2 +H2O → Mg(HCO3)2     (2)

Số mol CO2 đã cho là : 0,15 (mol)

Đặt x và y là số mol của BaCO3 và MgCO3 ta có hệ phương trình :

x + y = 0,15

197x + 84y = 23,9

→x = 0,1 và y = 0,05

mBaCO3 = 197.0,1 = 19,7 (g)

mMgCO3 = 23,9 - 19,7 = 4,2 (g).

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.31 trang 61 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF