YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 26.10 trang 58 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.10 trang 58 SBT Hóa học 12

Nung hỗn hợp muối cacbonat của hai kim loại kế tiếp nhau trong nhóm IIA tới khối lượng không đổi thu được 2,24 lít C02 (đktc) và 4,64 g hỗn hợp hai oxit. Hai kim loại đó là

A. Mg và Ca.     

B. Be và Mg.

C. Ca và Sr.     

D. Sr và Ba.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26.10

Đáp án A

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.10 trang 58 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF