YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 26.24 trang 61 SBT Hóa học 12

Bài tập 26.24 trang 61 SBT Hóa học 12

Viết PTHH của các phản ứng trong sơ đồ biến hoá sau :

Giải sách bài tập Hóa học 12 | Giải sbt Hóa học 12

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26.24

(1) Ca + 2C → CaC2

(2) CaC2 + 2HCl→ CaCl2 + C2H2

(3) CaCl2 + 2H2đpdd→ Ca(OH)2 + Cl2 + H2

(4) Ca(OH)2 to→ CaO + H2O

(5) CaO + CO2 → CaCO3

(6) CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

(7) Ca(HCO3)2 to→ CaCO3 + CO2 + H2O

(8) Ca(NO3)2 → Ca(NO2)2 + O2

(9) CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + CO2 + H2O

(10) CaCl2 + 2AgNO3 → Ca(NO3)2 + AgCl

(11) CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

(12) Ca + CO2 + H2O → CaCO3 + H2

(13) Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2

(14) Ca(OH)2 dư + CO2 → CaCO3 + H2O

(15) Ca(OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O

(16) CaOCl2 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.24 trang 61 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF