ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 167 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 1 tr 167 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Chất nào sau đây không bị thủy phân khi nung nóng?

A. Mg(NO3)2

B. CaCO3

C. CaSO4

D. Mg(OH)2

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Chất không bị thủy phân khi nung nóng là CaSO4

⇒ Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 167 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1