ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 82 SGK Hóa học 12

Giải bài 2 tr 82 sách GK Hóa lớp 12

Nguyên tử kim loại và tinh thể kim loại có cấu tạo như thế nào?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Cấu tạo nguyên tử kim loại:

- Nguyên tử của hầu hết các nguyên tố kim loại đều có ít electron ở lớp ngoài cùng

Cấu tạo mạng tinh thể kim loại:

- Mạng tinh thể lục phương có độ đặc khít 74%.

- Mạng tinh thể lập phương tâm diện có độ đặc khít 74%.

- Mạng tinh thể lập phương tâm khối có độ đặc khít 68%.

 

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 82 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1