YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 112 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 6 tr 112 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố kim loại Na, Mg, Ca, Fe và các ion của chúng Na+, Mg2+, Ca2+, Fe2+, Fe3+

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 6

Na (Z = 11): 1s22s22p63s1

Mg (Z = 12): 1s22s22p63s2

Ca (Z = 20): 1s22s22p63s23p64s2 

Fe (Z = 26): 1s22s22p63s23p63d64s2

Na+ (Z = 11): 1s22s22p6

Mg+ (Z = 12): 1s22s22p6

Ca2+ (Z = 20): 1s22s22p63s23p6

Fe2+ (Z = 26): 1s22s22p63s23p63d6

Fe3+ (Z = 26): 1s22s22p63s23p63d5

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 112 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON