ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 17.7 trang 36 SBT Hóa học 12

Bài tập 17.7 trang 36 SBT Hóa học 12

Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 155.Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33. Nguyên tố đó là

A. bạc.    

B. đồng,

C. chì.    

D. sắt.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17.7

 
 

\(\left\{ \begin{array}{l}
2P + N = 155\\
2P - N = 33
\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
N = 61\\
P = 47
\end{array} \right.\)

⇒ Z = 47 ⇒ kim loại Ag

⇒ Chọn A

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17.7 trang 36 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1