YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 17.6 trang 36 SBT Hóa học 12

Bài tập 17.6 trang 36 SBT Hóa học 12

M là kim loại trong số các kim loại sau: Cu, Ba, Zn, Mg. Dung dịch muối MCl2 phản ứng với dung dịch Na2CO3 hoặc Na2SO4 tạo kết tủa, nhưng không tạo kết tủa khi phản ứng với dung dịch NaOH. Kim loại M là

A. Mg    

B. Cu    

C. Ba    

D. Zn

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17.6

Dung dịch muối MCl2 phản ứng với dung dịch Na2CO3 hoặc Na2SO4 tạo kết tủa, nhưng không tạo kết tủa khi phản ứng với dung dịch NaOH ⇒ Kim loại là Ba

BaCl2+Na2CO3→BaCO3(↓)+2NaCl

BaCl2+Na2SO4→BaSO4(↓)+2NaCl

BaCl2+NaOH phản ứng không xảy ra

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17.6 trang 36 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF