YOMEDIA
UREKA

Bài tập 12 trang 113 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 12 tr 113 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Hai lá kim loại cùng chất, có khối lượng bằng nhau. Một được ngâm vào dung dịch Cd(NO3)2, một được ngâm vào dung dịch Pb(NO3)2. Cả hai lá kim loại đều bị oxi hóa thành ion kim loại 2+. Sau một thời gian, lấy các lá kim loại ra khỏi dung dịch. Nhận thấy khối lượng lá kim loại được ngâm trong muối Cađimi tăng thêm 0,47%; còn lá kia tăng thêm 1,42%. Biết khối lượng của hai lá kim loại tham gia phản ứng là như nhau. Hãy xác định tên của lá kim loại đã dùng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12

Gọi kim loại là M, khối lượng ban đầu là m (gam), khối lượng kim loại tham gia phản ứng là x (gam)

M + Cd(NO3)2 → M(NO3)2 + Cd (1)

Theo phương trình (1):

1 mol M (khối lượng M gam) → 1 mol Cd (112 gam) khối lượng tăng (112 - M) gam

→ x gam A phản ứng → khối lượng tăng \(\frac{(112-M).x}{M}\) gam

% khối lượng tăng = \(\frac{\frac{(112-M).x}{M}}{m}.100 \% = 0,47 \ \% \ \ (*)\)

M + Pb(NO3)2 → M(NO3)2 + Pb   (2)

Theo phương trình (2):

1 mol M (khối lượng M gam) → 1 mol Pb (207 gam) khối lượng tăng (207 - M) gam

→ x gam A phản ứng → khối lượng tăng \(\frac{(207-M).x}{M}\) gam

% khối lượng tăng = \(\frac{\frac{(207-M).x}{M}}{m} . 100 \% = 1,42 \ \% \ \ \ (**)\)

Từ (*) và (**):

\(\Rightarrow \frac{112-M}{207-M} = \frac{0,47}{1,42}\)

⇒ M = 65 (M là Zn)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 113 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF