YOMEDIA
UREKA

Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Sục khí etylamin vào dung dịch axit fomic. (b) Đun nóng xenlulozơ trong dung dịch NaOH.

(c) Nhỏ vài giọt nước brom vào dung dịch anilin.

(d) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch glyxin.

(e) Cho dung dịch metyl fomat vào dung dịch AgNO3/NH3 dư, đun nóng.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

A. 5.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • (a) HCOOH + C2H5NH2 —> HCOONH3C2H5

  (b) Không phản ứng

  (c) C6H5NH2 + Br2 —> C6H2Br3-NH2 + HBr

  (d) NH2-CH2-COOH + NaOH —> NH2-CH2-COONa + H2O

  (e) HCOOCH3 + AgNO3 + NH3 + H2O —> CH3-O-COONH4 + Ag + NH4NO3.

    bởi Bánh Mì 03/06/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON