YOMEDIA
NONE

Bài tập 7 trang 82 SGK Hóa học 12

Giải bài 7 tr 82 sách GK Hóa lớp 12

Hoà tan 1,44 gam một kim loại hoá trị II trong 150 ml dung dịch H2SO4 0,5M. Để trung hoà axit dư trong dung dịch thu được, phải dùng hết 30 ml dung dịch NaOH 1M. Kim loại đó là:

A. Ba

B. Ca

C. Mg

D. Be

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 7 như sau:

Cách 1:

Gọi kim loại cần tìm là R. Các phương trình hóa học:

R + H2SO→ RSO4 +H2 (1)

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O (2)

Số mol của H2SO4 bằng: 0,15.0,5 = 0,075 (mol);

Số mol của NaOH bằng: 0,03.1 = 0,03 (mol)

⇒ Số mol của H2SO4 ở (1) bằng: 0,075 – 0,03/2 = 0,06 (mol).

Từ (1) ⇒ nR = nH2SO4 = 0,06; mR = 1,44/0,06 = 24 (g/mol)

Vậy R là Mg

Cách 2:

nOH- = nNaOH = 0,03 (mol)

H+      +   OH- → H2O

0,03  →              0,03

\({n_{{H_2}S{O_4}}} = \frac{{{n_{{H^ + }}}}}{2} = \frac{{0,03}}{2} = 0,015(mol)\)

⇒ Số mol của H2SO4 phản ứng với kim loại R là: 0,075 – 0,03/2 = 0,06 (mol).

nR = nH2SO4 = 0,06; mR = 1,44/0,06 = 24 (g/mol)

Vậy R là Mg

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 82 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON