YOMEDIA
NONE

Bài tập 11 trang 113 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 11 tr 113 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Có hai lá kim loại, cùng chất cùng khối lượng, có khả năng bị oxi hóa số oxi hóa +2. Một lá được ngâm trong dung dịch Pb(NO3)2 và lá kia được ngâm trong dung dịch Cu(NO3)2. Sau một thời gian người ta lấy các lá kim loại ra khỏi dung dịch rửa nhẹ, làm khô. Nhận thấy lá kim loại ngâm trong muối chì tăng thêm 19%, khối lượng lá kim loại kia giảm 9,6%. Biết rằng trong hai phản ứng trên, khối lượng các kim loại bị hòa tan như nhau. Hãy xác định tên của hai lá kim loại đã dùng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

Gọi kim loại là A, khối lượng ban đầu là m (gam), khối lượng kim loại tham gia phản ứng là x (gam)

A + Pb(NO3)2 → A(NO3)2 + Pb (1)

Theo phương trình (1):

1 mol A (khối lượng A gam) → 1 mol Pb (207 gam) khối lượng tăng (107 - A) gam

→ x gam tham gia phản ứng → khối lượng tăng \(\frac{(207-A).x}{A}\) gam

% khối lượng tăng = \(\frac{\frac{(207-A).x}{A}}{m}.100 \% = 19 \ \% \ \ (*)\)

A + Cu(NO3)2 → A(NO3)2 + Cu (2)

Thep phương trình (2):

1 mol A (khối lượng A gam) → 1 mol Cu (64 gam) khối lượng giảm (A - 64) gam

→ x gam A phản ứng → khối lượng tăng \(\frac{(A-64).x}{A}\) gam

% khối lượng giảm = \(\frac{\frac{(A-64).x}{A}}{m} . 100 \% = 9,6 \ \% \ \ \ (**)\)

Từ (*) và (**):

\(\\ \Rightarrow \frac{207-A}{A-64} = \frac{19}{9,6}\)

⇒ A = 112 (A là Cd)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 113 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF