ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 17.1 trang 35 SBT Hóa học 12

Bài tập 17.1 trang 35 SBT Hóa học 12

Liên kết kim loại là liên kết được hình thành do

A. các đôi electron dùng chung giữa 2 nguyên tố

B. sự nhường cặp electron chưa tham gia liên kết của nguyên tử này cho nguyên tử kia để tạo thành liên kết giữa 2 nguyên tử

C. lực hút tĩnh điện giữa ion dương và ion âm

D. sự tham gia của các electron tự do giữa các nguyên tử và ion kim loại trong mạng tinh thể

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17.1

 
 

Liên kết kim loại: là liên kết được hình thành giữa các nguyên tử và ion kim loại trong mạng tinh thể do sự tham gia của electron tự do.

⇒ Chọn D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17.1 trang 35 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1