YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 82 SGK Hóa học 12

Giải bài 6 tr 82 sách GK Hóa lớp 12

Cation R+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Nguyên tử R là:

A. F

B. Na

C. K

D. Cl

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 6

Nhận thấy tổng e của cation là 10. → Nguyên tử R là 10 + 1 = 11

Cation R+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Nguyên tử R là: Na

⇒ Chọn B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 82 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON